Om miljöledning i statliga myndigheter

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet i en organisation. Det är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

Sidan senast uppdaterad: 8 juni 2017Sidansvarig: Jannica Häggbom