Om miljöledning i statliga myndigheter

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet och ett stöd för att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

Sidan senast uppdaterad: 24 juni 2019Sidansvarig: Jannica Häggbom