Skattelättnader, bidrag och stöd

Skatterabatter (lägre skatt, avdrag), skattebefrielse (ingen skatt alls), återbäring (pant) och olika former av subventioner i form av statliga eller kommunala bidrag och stöd är ekonomiska styrmedel för miljön som innebär inkomster och lättnader för dem som berörs.

Sidan senast uppdaterad: 27 juni 2019Sidansvarig: Ficre Zehaie