Miljövärdering

Naturvårdsverket genomför miljövärderingar när vi tar fram underlag till beslut för olika åtgärder eller mål inom miljöområdet.

Sidan senast uppdaterad: 13 september 2019Sidansvarig: Hans Hjortsberg