Batterier

Batterier kan innehålla miljöfarliga ämnen som påverkar vår miljö negativt. Därför är det viktigt att lämna in batterier som inte längre används. Det är producenterna som ansvarar för att det finns system för att samla in batterier i varje kommun.