Åtgärder för rödlistade fjärilar

Film om länsstyrelsernas och SCA:s samarbete för att främja bra livsmiljöer för hotade fjärilar i Jämtkrogen.