Pollinering och vilda pollinatörer

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och till fungerande ekosystem. Många pollinerande insekter och viktiga värdväxter hotas av förändringar i landskapet.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2020Sidansvarig: Elisabeth Öhman