Bidra till en mer hållbar användning av plast

Få stöd i ditt arbete eller bidra med egna exempel på projekt, lärdomar eller erfarenheter för att bidra till en mer hållbar plastanvändning. Du kan också anmäla dig till vårt informationsutskick för att löpande få information med tips, inspiration och viktig kunskap om plast.