Smart användning av plast

Det finns många argument för kommuner att arbeta för en smart, resurseffektiv användning av plast och andra material.