Minska läckage av plast

Naturvårdsverket anser att försiktighetsprincipen bör vara ledande i frågor rörande mikroplaster och att utsläpp av mikroplaster bör undvikas samt åtgärdas för att minska exponeringar och ökade risker i framtiden