Miljöeffekter av materialval och design

Återvunnet, biobaserat, bionedbrytbart och materialåtervinningsbart - kort om miljöeffekter av materialval och design.