Efterfråga mer hållbara produkter

Att offentlig upphandling ska bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller lyfts fram i regeringens strategi för cirkulär ekonomi