Skapa förutsättningar för cirkulära flöden

Kommunerna bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi bland annat genom att främja en avfallshantering som bidrar till cirkulära och fossilfria materialflöden.