Hållbar plastanvändning – så kan kommuner bidra

Alla delar av värdekedjan kan och behöver bidra till en hållbar plastanvändning. Kommuner har många viktiga roller i arbetet.