Nedskräpning

Plast är en av de vanligaste källorna till nedskräpning. När plast hamnar i naturen orsakar det stora problem för djur, människor och miljö. Plast är en värdefull resurs som går förlorad när den inte samlas in.