Naturvårdsverkets kärnprofil för metadata

Naturvårdsverket har mängder av informationstillgångar, både i form av text (till exempel rapporter), övriga handlingar (till exempel beslut) och data i databaser.