Strandskyddsbeslut 2012

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012.