Strandskyddsbeslut 2011

Naturvårdsverket har sammanställt statistik för 2011 över kommunernas och länsstyrelsernas beslut om dispens från strandskyddet och beslut om att upphäva strandskyddet i detaljplan.