Röster om ersättningsmark för skydd av natur

Att byta statlig skogsmark mot skogar med höga naturvården är ett sätt att skydda skog. Genom markbyten med större skogsägare 2013-2015 kan 450 naturreservat bildas runt om i Sverige. Här uttalar sig några berörda personer.