Olika typer av skog med höga naturvärden

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på många sätt. I skogar med höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn.

Sidan senast uppdaterad: 6 september 2017Sidansvarig: Olle Höjer