Samiska rättigheter och områdesskydd

Naturvårdsverket tar fram vägledning för att bilda naturreservat inom renskötselområdet.