Skydd av landmiljöer

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade Sveriges arbete med att bevara biologisk mångfald i ett regeringsuppdrag 2012.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2019Sidansvarig: Olle Höjer