Kommunikationssatsning för skyddad natur

Under 2015-2017 genomförde Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten en satsning på kommunikation om skyddad natur. Målet var att kommunicera nyttan och värdet av att skydda och sköta värdefull natur för att skapa förståelse och förtroende för arbetet.