Ersättningsmark för skydd av natur

456 naturreservat, 64 500 hektar skyddad skog, nöjda markägare, tids och kostnadsvinster. Det är resultatet av arbetet med ersättningsmark de senaste åren.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande
 • 2007

  Skogsbolagen och kyrkan skickar brev till regeringen – vill ha ersättningsmark. Bakgrunden är att stora skogsägare tidigare inte kunnat få sådan mark.

 • 2010

  Riksdagen beslutar att använda skogsmark från Sveaskog som ersättningsmark vid reservatsbildning. Mål: skydda 80 000 hektar produktiv skogsmark.

 • 2010

  Länsstyrelserna pekar ut cirka 900 skogsområden som lämpliga att byta in för att bilda naturreservat. Sveaskog bildar bolaget Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB).

 • 2011-2012

  Ersättningsmarken liksom tänkbara, blivande naturreservat värderas.

 • 2012

  Ersättningsmarken förs över från ESAB till Naturvårdsverket.

 • 2013

  Utredningar om ansvaret för tidigare miljöfarlig verksamhet på ersättningsmarker försenar förhandlingarna.

 • 2013

  Stormarna Hilde och Ivar drabbar norra Sverige. Förhandlingarna försenas, nya värderingar måste göras pga stormskador i många skogar.

 • 2013-2014

  Naturvårdsverket träffar överenskommelser med skogsbolagen. Dessa ligger till grund för avtal om köp/försäljning/markbyten. Affärer med flera skogsbolag, Svenska kyrkan och vissa allmänningar genomförs.

 • 2015 och framåt

  Nya naturreservat bildas och befintliga utökas.

 • 2017

  Den sista ersättningsmarken används för att byta in mark från vissa stift och allmänningar i Norrbotten.