Ersättningsmark för skydd av natur

450 naturreservat, 60 000 hektar skyddad skog, nöjda markägare, tids- och kostnadsvinter. Det är resultat av arbetet med ersättningsmark de senaste åren.

Detta har hänt

Sortera på: fallande - stigande
 • 2007

  Skogsbolagen och kyrkan skickar brev till regeringen – vill ha ersättningsmark. Bakgrunden är att stora skogsägare tidigare inte kunnat få sådan mark.

 • 2010

  Riksdagen beslutar att använda skogsmark från Sveaskog som ersättningsmark vid reservatsbildning. Mål: skydda 80 000 hektar produktiv skogsmark.

 • 2010

  Länsstyrelserna pekar ut cirka 900 skogsområden som lämpliga att byta in för att bilda naturreservat. Sveaskog bildar bolaget Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB).

 • 2011-2012

  Ersättningsmarken liksom tänkbara, blivande naturreservat värderas.

 • 2012

  Ersättningsmarken förs över från ESAB till Naturvårdsverket.

 • 2013

  Utredningar om ansvaret för tidigare miljöfarlig verksamhet på ersättningsmarker försenar förhandlingarna.

 • 2013

  Stormarna Hilde och Ivar drabbar norra Sverige. Förhandlingarna försenas, nya värderingar måste göras pga stormskador i många skogar.

 • 2013-2014

  Naturvårdsverket träffar överenskommelser med skogsbolagen. Dessa ligger till grund för avtal om köp/försäljning/markbyten. Affärer med flera skogsbolag, Svenska kyrkan och vissa allmänningar genomförs.

 • 2015 och framåt

  Nya naturreservat bildas och befintliga utökas.

 • 2017

  Den sista ersättningsmarken används för att byta in mark från vissa stift och allmänningar i Norrbotten.