Bevara dina höga naturvärden i skogen och få ersättning

Äger du skogsmark? Nu blir det lättare för dig att ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.

Sidan senast uppdaterad: 4 september 2018Sidansvarig: Olle Höjer