Eurosite

Naturvårdsverket är medlem i Eurosite för att vara med och bevaka Sveriges intressen i det europeiska nätverket. Genom medlemskapet får Naturvårdsverket erfarenhetsutbyte från andra länder i Europa.