Eurosite

Naturvårdsverket är medlem i Eurosite för kunna vara med och bevaka Sveriges intressen i det europeiska nätverket. Genom medlemskapet kan Naturvårdsverket på ett bra sätt få erfarenhetsutbyte från hela Europa.