EUROPARC Federation

Naturvårdsverket, liksom drygt tio svenska länsstyrelser, nationalparker och naturreservat är medlemmar i EUROPARC Federation, en organisation för förvaltare av skyddade områden i Europa.