EUROPARC Federation

Naturvårdsverket, liksom 16 svenska länsstyrelser, nationalparker och naturreservat är medlemmar i EUROPARC Federation, en organisation för förvaltare av skyddade områden i Europa.