Genetiskt modifierade organismer i Sverige

Genetiskt modifierade organismer (GMO) odlas idag i Sverige bara under olika fältförsök. Alla fältförsök är noga kontrollerade, bland annat för att minimera spridningsrisker.