Genetiskt modifierade organismer

Genetiskt modifierade organismer (GMO) är organismer vars arvsmassa förändrats med hjälp av genteknik.