Dialoginriktat arbetssätt i naturvårdsuppdraget

Pilotområden dialoginriktat arbetssätt i naturvårdsuppdraget ger en möjlighet till extra skjuts i organisationens utvecklingsarbete för ett dialoginriktat arbetssätt.