Dialog för naturvård

Nu kan du som jobbar med naturvård delta i utbildningar kring dialog för naturvård. Tanken är att stärka naturvårdsarbetet genom att öka dialogkompetensen hos medarbetare och organisationer.