Riktad satsning på åtgärder för vilda pollinatörer inom ÅGP

Naturvårdsverket satsar 11 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Åtgärdspaketet innebär en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med pollinatörer och under 2020 kommer riktade åtgärder att genomföras i sju län i södra Sverige.