Naturvårdsbränning hjälper naturen på traven

För att vissa djur och växter ska överleva måste det brinna då och då i naturen. Att anlägga skogsbränder på ett kontrollerat sätt hjälper dessa arter.