Lokala naturvårdsbidrag ökar intresset för naturvård och friluftsliv

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är till för att öka engagemanget för natur och friluftsliv. Detta har LONA också gjort i Sveriges alla kommuner under tio års tid. Nu finns det svart på vitt i en utvärdering.