Grön infrastruktur ger örnperspektiv på landskapet

Att jobba med grön infrastruktur betyder att man ser landskapet som en helhet och försöker skapa fungerande livsmiljöer. Naturen är inte uppdelad i kommuner, länsstyrelser, företag och organisationer, och därför krävs att många samarbetar för att länka samman en fragmenterad natur.