Många arter återvänder tack vare arbetet med grön infrastruktur

Länsstyrelsernas handlingsplaner för grön infrastruktur är nu på plats och ger redan resultat. Till exempel har laxen återvänt i Lögdeälven och i Klingavälsån trivs den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan igen.