Fortsatt ökning av naturreservat 2017

Arbetet med att skydda värdefull natur fortsatte 2017 med beslut om 217 nya naturreservat och utökningar eller förstärkt skydd av 118 reservat.