Grön infrastruktur får egna handlingsplaner

Under hösten ska länsstyrelserna presentera handlingsplaner för att stärka den gröna infrastrukturen, som är viktig för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.