Miljöteknik och miljöinnovationer

Miljöteknik och miljöinnovationer bedöms både nationellt och inom EU som ett viktigt område med allt starkare anknytning till miljöpolitiken. Naturvårdsverket vill öka efterfrågan på och spridning och utveckling av miljöteknik och innovationer som bidrar till grön tillväxt.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2016Sidansvarig: Ulf E Andersson