Nationellt luftvårdsprogram

Förslag på det första svenska luftvårdsprogrammet har redovisats till regeringen av Naturvårdsverket. Programmet innehåller de åtgärder och styrmedel Sverige behöver genomföra för att uppnå nationella utsläppsminskningar enligt EU:s nya takdirektiv och bidrar till en bättre luftmiljö.