Samverkan för hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion är en komplex fråga med beröringspunkter i många olika samhällsområden, därför är samverkan viktig om vi ska nå framgång.