Dialog för en hållbar textil värdekedja

Naturvårdsverket har tillsammans med Kemikalieinspektionen startat Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.