Hållbar mat

Om samhällets livsmedelshantering ska bli mer hållbar måste resurser användas mer resurssnålt och miljöanpassat i livsmedelsproduktionen, transporter måste minska, förpackningar bli mer miljöanpassade och bidra till mindre avfallsmängder och matsvinn. Matsvinnet måste också generellt minska.