Hållbar konsumtion och livsstil

För att nå en hållbar konsumtion och produktion krävs förändringar på flera olika nivåer i samhället - hos företag, myndigheter och privatpersoner.