Sveriges klimatlag och klimatpolitiska ramverk

Mål om netto-noll utsläpp år 2045 och etappmål för år 2030 och 2040 samt specifikt för transportsektorn ingår i det klimatpolitiska ramverket som beslutades år 2017. Regeringens politik kommer att utvärderas av ett klimatpolitiskt råd.