Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål

Under 2019 ska regeringen lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Naturvårdsverket har tagit fram ett underlag till handlingsplanen som visar på ett stort gap mellan klimatmålen och utsläppsscenarierna. Underlaget pekar ut de utmaningar och åtgärdsområden som är centrala för att nå Sveriges klimatmål.