Allmänhetens attityder till lösningar för klimatet

2015 års nationella undersökning av allmänna attityder om klimatet ger en bild över engagemang och kunskap om vägar framåt för klimatet.