Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är en viktig del i Sveriges arbete för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Fram till hösten 2017 ska landets länsstyrelser ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.