Hållbarhet

Miljöfrågor är samhällsfrågor. Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av en förstörd miljö. Hållbarhetsarbete innebär att miljöaspekterna tas med i samhällsutvecklingen.

Sidan senast uppdaterad: 29 mars 2016Sidansvarig: Eva Johannisson