Vad gör nationella myndigheter idag?

Ett viktigt uppdrag som nationella myndigheter har gemensamt är att arbeta för att nå miljömålen. Nedan ges en kortfattad beskrivning av några nationella myndigheters arbete som har en särskilt tydlig koppling till grön infrastruktur.