Så kan landskapets aktörer bidra till grön infrastruktur

Tillsammans kan landskapets aktörer åstadkomma mer för att skapa fungerande livsmiljöer för växter och djur och människors välbefinnande.